Over Desire & Give

In januari 2010 is de (transparante) Stichting Desire & Give opgericht. In juni van datzelfde jaar heeft de Stichting daarnaast ook de ANBI-status gekregen. De Stichting is door en onder de bezielende leiding van Desiré Blok gestart.

Desiré is in een ontwikkelingsland geboren en na haar eigen persoonlijke ervaringen in een vluchtelingenkamp is ze tot het besluit gekomen om de Stichting Desire & Give op te richten. De doelstelling van de Stichting is het ondersteunen van projecten en acties die een ideëel doel nastreven of die als doel hebben de kwaliteit van leven voor mens en dier te verbeteren.

Uw financiële bijdrage zetten we om in produkten die wij als organisatie zelf kopen.
Vervolgens schenken wij deze produkten aan de goede doelen die wij op het oog hebben.

Desire & Give ziet in dat wij met zijn allen verantwoordelijk zijn voor het leed om ons heen en dat wij dit leed een beetje kunnen verzachten.
Mede gesteund door particulieren, bedrijven en instanties kan Desire & Give structureel hulp bieden aan degenen die dat nodig hebben.

Naast deze steun van donateurs en vrijwilligers organiseert de Stichting ook lezingen, workshops en concerten met als thema bewustwording en persoonlijke groei. De hiermee verworven fondsen worden volgens de ANBI standaard aangewend om de geselecteerde goede doelen financieel te steunen.

Verbeter de wereld en begin bij jezelf! – Betrokkenheid leidt tot samen delen, creëren!